تاج‌ها

گل‌منبت‌های تاج

گل‌منبت‌های سری ۱۰۰ شامل منبت‌هایی به شکل تاج هستند که معمولاً در مرکز طرح نصب می‌گردند. از این دسته می‌توان در تولید تاج بالای سرویس خواب، بالای هود مخفی کابینت، تولید و تزیین جلو‌مبلی و  عسلی و همچنین در ترکیب با سایر کدها بر روی دیوار منازل، تالارها و هتل‌ها استفاده نمود.

۱۰۴

۱۰۳

۱۰۲

۱۰۱

کد ۱۱۱ ۴۲x6 cm

۱۱۰

۱۰۶

۱۰۵

۱۱۶.۴۲.۸

۱۱۵.۵۴.۸

۱۱۳.۴۲.۱۰

۱۱۲.۳۵.۸

۱۲۳.۳۶.۸

۱۲۲.۴۰.۱۰

۱۲۱.۱۱.۱۷

۱۲۰.۳۸.۷

۱۲۸

۱۲۷.۳۵.۱۰d

۱۲۶.۳۶.۹

۱۲۵.۱۵.۱۱

۱۴۷.۳۷.۱۴

۱۴۶

۱۴۵

۱۴۰

۱۵۶.۴۰.۱۹

۱۵۵.۳۵.۱۳

۱۴۹.۳۵.۱۶

۱۴۸

۱۶۱

۱۶۰.۲۸.۲۳

۱۵۸.۲۲.۴۰a

۱۵۷.۴۰.۱۹

۱۶۶

۱۶۵.۱۲.۱۶

۱۶۳.۴۹.۱۳

۱۶۲.۱۲.۳۶

۱۷۵.۴۳.۱۳

۱۷۰.۴۱.۳۴

۱۶۹.۲۴.۲۴

۱۶۷.۴۲.۲۱

۱۸۱.۶۰.۱۷

۱۸۰.۴۱.۱۹

۱۷۹.۳۳.۱۳

۱۷۶.۴۵.۱۴

۱۸۶

۱۸۵.۳۳.۱۳

۱۸۴.۵۱.۸

۱۸۳.۳۸.۱۵

۱۹۰.۵۷.۱۴

۱۸۹.۴۴.۱۲

۱۸۸.۴۷.۹

۱۸۷.۴۷.۱۳dd

۱۹۴.۶۸.۲۱

۱۹۳.۱۴.۶۱

۱۹۲.۶۱.۱۰

۱۹۱.۴۴.۹

۱۹۸.۹۹.۲۳

۱۹۷.۱۰۳.۱۸

۱۹۶

۱۹۵.۹۴.۱۵

۱۹۹.۸۱.۱۵