ستون‌های کابینتی

گل‌منبت‌های نما پایه

writing essay website

گل‌منبت‌های سری ۵۰۰ ضخامتی بین ۷ تا ۸ میلیمتری دارند که برای تزیین پایه‌های میز یا تزیین ستون‌های کنار کاور هود قابل استفاده می‌باشند که اندازه‌ی حدودی آنها ۱۰cm در ۹۰cm می‌باشد.

۵۱۰

۵۰۶

۵۰۴

۵۰۲

۵۰۸