گوشه‌ها

گل‌منبت‌های طرح مثلثی برای کنج

گل‌منبت‌های سری ۴۰۰ دارای ظاهری مثلثی شکل هستند که می‌توان آنها را برای تزیین کنج یا گوشه‌ی هر سطحی استفاده نمود. از این مدل گل‌منبت‌ها می‌توان برای زاویه‌ دیوارها و طاقچه، کنج سرویس خواب و تزیینات دیگر استفاده کرد.

۴۰۵.۵۳.۲۳

۴۰۴.۵۳.۲۳

۴۰۱.۴۵.۲۹

۴۰۰.۴۵.۲۹

۴۱۳.۲۱.۱۶

۴۱۲.۳۹.۳۲

۴۱۱.۳۹.۳۲

۴۰۸

۴۱۹.۳۱.۳۱

۴۱۸.۳۱.۳۱

۴۱۵.۳۱.۳۱

۴۱۴.۲۱.۱۶

۴۲۹.۲۳.۲۳

۴۲۶.۲۵.۲۵

۴۲۳.۲۵.۳۲

۴۲۲.۲۵.۳۲

۴۴۵.۲۸.۱۸

۴۳۸.۱۲.۱۵

۴۳۷.۱۵.۱۳

۴۳۰.۲۳.۲۳

۴۵۳.۲۵.۱۲

۴۵۰.۲۵.۱۸

۴۴۹.۲۵.۱۸

۴۴۶.۲۸.۱۸

۴۵۸.۱۰.۸

۴۵۷.۱۰.۸

۴۵۴.۲۵.۱۲