زوارها

زوارهای MDF

 سری ۹۰۰ زوارهایی از جنس MDF با ضخامت ۶ میلیمتر در عرض‌ها و طرح‌های مختلف و در طول ۲۴۴cm می‌باشند.

۹۰۷.۴۰

۹۰۶.۷۰

۹۰۴.۵۰

۹۰۳.۶۰

۹۱۸.۳۰

۹۰۸.۲۵

۹۰۷.۷۰

۹۰۳.۶۰

۹۳۶.۶۰

۹۲۸.۱۱۷

۹۲۴.۳۵

۹۲۰.۲۳

۹۳۶.۶۵

۹۲۲.۱۶

۹۰۸.۴۰

۹۰۷.۴۵