قاب آینه‌ها

گل‌منبت‌های MDF برای قاب آینه

سری ۶۰۰ انواع قاب آینه‌ها در ضخامت‌های مختلف و اندازه‌های متفاوت می‌باشند.

۲۵D 692.120

۵۰۶

۲۵D 692.8

۲۵D 600

۲۵D 694.172

۲۵D 692.180